بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم انسانی » برنامه ریزی شهری » نمایش فایل ها

فایل های دسته برنامه ریزی شهری

ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده درراه های درون شهری

ارزیابی فنی و اقتصادی الگوی تصادفات عابر پیاده درراه های درون شهری .

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         450,000 ریال
پرداخت و دانلود

ارائه الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط

ارائه الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط . به صورت word بوده و قابل ویرایش می باشد.

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         350,000 ریال
پرداخت و دانلود

مكانيابي نقاط حادثه خيز راه هاي استان كهگيلويه و بوير احمد و ارائه راهكار مناسب

مكانيابي نقاط حادثه خيز راه هاي استان كهگيلويه و بوير احمد و ارائه راهكار مناسب

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         350,000 ریال
پرداخت و دانلود

فاكتورهاي موثر براي داشتن سيستم پايدار مديريت خودروهاي فرسوده

با استفاده از اين تحقيق فاكتورهاي مؤثر براي داشتن سيستمپايدار مديريت خودروهاي فرسوده را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

سيستم مديريت خودروهاي فرسوده

مطالعه بر روي روش هاي يك سيستم خودروهاي فرسوده مانند چگونگي طراحي، چگونگي اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كارهاي مختلف

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

اطلاعات ايمني ارتقاء يافته براي طراحي بزرگراهها

فرآهم آوردن ايمني رانندگان هدف اوليه طرح‌هاي بزرگراهها مي باشد و انتظار مي رود كه ايمني در طرح ها و سياست ها و استانداردهاي سازمان ها ، انعكاس

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

خسارات نوين ناشي از زلزله

در اثر توسعه اقتصادي ساليان گذشته، خصوصاً 20 سال اخير، كشورهاي در حال توسعه به طور چشمگيري تغيير نموده اند. تمركز جمعيت و اطلاعات در شهرهاي بزرگ ...

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

حاشيه نشينی

حاشيه نشين به مفهوم كلي به كسي گفته مي شود كه در اكثر سكونت دارد ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام ا قتصادي شهر شود و از خدماتي شهري استفا

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

منابع درآمدي شهرداري ها

در زماني که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفايي شهرداري ها را ظرف شش ماه تهيه کند، تا به امروز موضوع تامين منابع درآمدي پايدار ...

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

شهر پرتراكم و توسعه پايدار شهري

اعلام اين مطلب كه ترسيم واقعيت هاو مشخصات " شهرهاي پايدار" واجد فوريتي انكار ناپذير است سخني بديهي و تكراري است . با اين همه هن...

دسته بندی:        علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود