بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم انسانی » جغرافیا » نمایش فایل ها

فایل های دسته جغرافیا

ابر و مه و انواع آن

ابر یکی از زیبا ترین جلوه های طبیعت است که گاهی به صورت رشته های ظریف ، گاهی به صورت لکه لکه در آسمان و گاهی اوقات به شکل گنبدهای بزرگ سر به آسمان

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود

تحقیق آب شيرين كالاى كمياب آينده

رواناب ذوب برف به نهرها در تمام دنيا، ذوب برف قسمت بزرگي از جابجايي آب در طبيعت است. در اقليم سردتر بخش زيادي از جريان چشمه‌ها و جريان رودخانه

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود

تحقيق خرده اقلیم

يكي از عوامل اقليمي كه در نوع اقليم هر منطقه نقش مهمي دارد ميزان رطوبت در هواي آن منطقه مي‌باشد. رطوبت موجود در هوا با توجه به خاصيت آب كه ظرفيت ...

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         5,500 ریال
پرداخت و دانلود

جغرافیای سرخس

جغرافیای طبیعی سرخس

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         30,000 ریال
پرداخت و دانلود

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 187صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         85,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه ژئومورفولوژي رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 65صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         69,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 236صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         99,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         72,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 112صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود