بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم انسانی » حمل و نقل » نمایش فایل ها

فایل های دسته حمل و نقل

مروري بر کاربرد ITS در ايمني ترافيک

مقدمه وضعيت حال حاضر ITS تاريخچه مشکلات موجود توسعه هاي اخير توسعه هاي آينده ITS ايمني جاده

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         30,000 ریال
پرداخت و دانلود

مهندسی قابل اطمینان و سیستم سلامت تحلیل ریسک حمل و نقل دریایی: مرور و تجزیه روشن برخی موضوعات بنیاد

بسیاری از روش ها و اپلیکیشن ها ، برای تجزیه ریسک حمل و نقل دریایی در نوشته جات ارائه شده اند . بطور موازی تمرکز اخیر بر روی موضوعات اساسی در تجزیه...

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         30,000 ریال
پرداخت و دانلود

الگوريتم‌هاي هيوريستيك‌ها

سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي تعداد زيادي از مسائل داراي طبيعت تركيباتي1 را پيش روي ما قرار مي‌دهند

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

بندر امام خمینی

همزمان با آغاز احداث اسكله‌هاي ششگانه بندر و همچنين كشيده شدن خط آهن شمال به جنوب در سال 1328 موج كارگران جوياي كار از شهرهاي مختلف كشور و بخصوص ا...

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

برنامه ريز پويا براي زمانبندي سيستم اتوبوسراني

ردر اين مقاله سعي شده جديدترين كاربرد سيستم هاي حمل و نقل عمومي پيشرفته براي برنامه ريزي پويا سيستم اتوبوسراني به منظور زمانبندي حركت اتوبوسها...

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

ترافیک هوایی وکنترل آن

طرح کوتاه مدت MATبرای رفع اتفاقات تعدادی برای گروه تحقیقاتی SPITRAS بوده که اولین پروژه، متخص مشکل ترافیک هوایی وکنترل آن در محدوده فضای فرودگاه در

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

تاریخچه گمرک مشهد

استان پهناور خراسان با موقعیتی ممتاز بدلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و نیز غنی بودن از نظر تولیدات کشاوری و صنعتی از جایگاه ویژه ای در زم

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

پست لجستیک

در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و سیاستهای دولت خدمتگذار و وزارت متبوع، مطالعه، طراحی و راه اندازی سرویس پست لجستیک به عنوان یکی از پروژه ها...

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

شايد در اين مقاله كه به بررسي صنعت چاپ بسته بندي، تبليغات، بازاريابي ، بازار هدف … و تأثير آن در افزايش فروش و در طي آن افزايش سود و كاهش هزينه ه...

دسته بندی:        علوم انسانی » حمل و نقل
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود