بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی » نمایش فایل ها

فایل های دسته روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود کتاب مدیریت فرایند آموزشی سرمدی، صیف علوم تربیتی پیام نور pdf

دانلود کتاب مدیریت فرایند آموزشی تالیف محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 382 صفحه با فرمت pdf

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

دانلود منبع درس جامعه شناسی آموزش و پرورش علی علاقه بند علوم تربیتی پیام نور pdf

دانلود منبع درس جامعه شناسی آموزش و پرورش نوشته علی علاقه بند منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 224 صفحه با فرمت pdf

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         5,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته روان شناسی ، علوم تربیتی و ... پیام نور

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         60,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه فلسفه علم روان شناسی ( دانشگاه پیام نور )

ویژه دانشجویان رشته روان شناسی پبام نور با کد رشته 1217228/

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         60,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         250,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         250,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         260,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود