بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم پزشکی » روانپزشکی » نمایش فایل ها

فایل های دسته روانپزشکی

اورژانس های روانپزشکی

نوع فایل: power point توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. قابل ویرایش 20 اسلاید اورژانس های روانپزشکی پاورپوینت مقدمه:  ا...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان

نوع فایل: power point توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. قابل ویرایش 10 اسلاید پاورپوینت ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان ...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

عوامل مؤ ثر در تربيت

نوع فایل: power point توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. قابل ویرایش 89 اسلاید پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت مقدمه: عوامل...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

روان شناسی مدیریت

نوع فایل: power point توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. قابل ویرایش 240 اسلاید پاورپوینت روان شناسی مدیریت مقدمه: آشنای...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

روانشناسی رنگ ها

پاورپوینت قابل ویرایش 11 اسلاید   مقدمه: روانشناسی رنگ ها فهرست: آبی قرمز سبز زرد نارنجی قهوه ای کبود نقره ای ...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

اختلالات تجزیه ای

قابل ویرایش 24 اسلاید فهرست: فراموشی تجزیه ای همه گیر شناسی سبب شناسی تشخیص افتراقی سیر و پیش آگهی درمان گریز تجزیه ای Dissociative fugue ...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

نقش بازی در تربیت کودکان

نوع فایل: power point قابل ویرایش 19 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان ...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

پاورپوینت عوامل ناسازگاری نوجوانان

نوع فایل: power point قابل ویرایش 94 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. پاورپوینت عوامل ناسازگاری نوجوانا...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی

نوع فایل: power point قابل ویرایش 108 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مان...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود

پاور پوینت روانشناسی فلسفه

نوع فایل: power point قابل ویرایش 146 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. پاورپوینت فلسفه مـــقدمه: فل...

دسته بندی:        علوم پزشکی » روانپزشکی
قیمت:         50,000 ریال
پرداخت و دانلود