بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم پزشکی » پیراپزشکی » نمایش فایل ها

فایل های دسته پیراپزشکی

تصویر برداری

آنژيوگرافي حوزه عمده پردازش تصوير ديجيتال است ككه مكان كاهش تصوير براي بهبود رگهاي خوني مورد مطالعه بكار مي‌رود

دسته بندی:        علوم پزشکی » پیراپزشکی
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

اصول و فنون آماده کردن تخت بیمار

 ) آماده کردن تخت باز (اشغال شده با بیمار  آماده کردن تخت پس از عمل جراحی ) آماده کردن تخت اشغال شده با بیمار

دسته بندی:        علوم پزشکی » پیراپزشکی
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود