بازگشت
دسته بندی‌ها
خانه » علوم انسانی » کتابداری » نمایش فایل ها

فایل های دسته کتابداری

مديريت اسناد و بايگانی

مديريت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گ...

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         30,000 ریال
پرداخت و دانلود

دانلود کتاب آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب

تالیف اعظم موسی چمنی انتشارات پیام نور شامل 235 صفحه

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

دانلود کتاب مرجع شناسی عمومی

تالیف ملیحه نیک کار پیام نور شامل 214 صفحه

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

مزاياي نشر الكترونيكي

بسياري از امتيازاتي كه براي نشر الكترونيكي بر مي شمارند ، صرفاً با مقايسه آن با نشر چاپي قابل درك است . ..

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

كتابخانه رقمي

با توجه به پيشرفت روز افزون علوم و فنون و افزايش منابع علمي، ايجاد فهرستهاي جديد از منابع علمي، كاهش و كمبود فضاهاي آموزشي نياز به كتابخانه هاي

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

در اين بخش، ابتدا به سير تکويني خدمات اطلاعات و كتابخانه اي در چند دهه اخير ونقش آن در پيشرفت و توسعه جوامع آمريكا و انگليس اشاره گرديده و سپس ن

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

اقسام مطالعه

برخي دانش آموزان، ناكامي هاي تحصيلي خود را به عواملي چون كم استعدادي،نداشتن امكانات و بدشانسي نسبت مي دهند در حالي كه،به جرات مي توان گفت كه مه

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

با بررسي تاريخ تمدن بشري مشخص ميشود که کتابخانه ها بخش جداناپذير جامعه متمدن بوده و با نحوه فکري و بافت سازماني جامعه انساني ارتباط نزديک دارد....

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود

تاریخچة مفاهیم مدیریت در کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی

در این فصل به بررسی تاریخچه و تحول اندیشة مدیریت درکتابخانه و سازمانهای اطلاعرسانی میپردازیم. این بررسی روشن میکند که چه چیزی مدیریت کتابخانه ...

دسته بندی:        علوم انسانی » کتابداری
قیمت:         20,000 ریال
پرداخت و دانلود